Proje Hizmetleri

Acil Anons Sistemleri Projesi

Acil anons sistemlerinin “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” gereğince 200 yataktan fazla kapasiteli tüm otellerde, 5000 m2’den büyük yapı inşaat alanı olan veya kullanıcı sayısı 1000 kişiyi aşan tüm yapılarda ve yüksekliği 51,5 metreyi geçen tüm binalarda kullanılması mecburidir. Bu gereksinimleri karşılayan tüm yapılarda uygun maliyet ve performans ile projelendirilip onay aşamalarından geçirilmesi hizmetlerini kapsamaktadır.