Müşavirlik Hizmetleri

topraklama olcumu ve raporu
topraklama ölçümü

Topraklama Ölçümü ve Raporlanması

Topraklama, makine ve teçhizatların korunmasının yanı sıra insan hayatını da koruyan olmazsa olmaz unsurlardandır. Bu nedenden dolayı topraklamanın ve topraklama ölçüm ve kontrollerinin topraklamalar yönetmeliğine ve iş güvenliği mevzuatlarına uygun olarak belirtilen periyodlar ile yapılması oldukça önemlidir.

Topraklama tesislerinin işletme dönemi içerisinde muayene işlemleri, ölçme ve denetleme işlemlerine ilişkin tavsiye edilen periyotlar şu şekildedir:

Sabit tesisler için;

Elektrik üretim, iletim ve dağıtım tesisleri için 2 yıl,
Enerji nakil ve dağıtım hatları için 5 yıl,

Sanayi tesisleri ve ticaret merkezleri için:

Topraklamalara ilişkin dirençlerin, muayene ve ölçülmesi için 1 yıl,
Topraklama tesisleri ile ilgili diğer muayene, ölçme ve kontroller için 2 yıl,

Sabit olmayan tesisler için:

Sabit işletme elemanları için 1 yıl,
Yer değiştirebilen işletme elemanları için 6 ay,
Parlayıcı, patlayıcı tehlikeli ve zararlı maddelerle çalışılan iş yerleri ve işlerde alınacak tedbirler hakkında tüzük kapsamındaki topraklama tesisleri ile ıslak ortamlarda çalışılan iş yerlerindeki topraklama tesislerinin muayene, ölçme ve denetleme periyotları 1 yılı aşamaz.

Topraklama Ölçümü:

Bilindiği üzere topraklama; elektrikli araçların (jeneratör, transformatör, motor, aydınlatma direği, buzdolabı, çamaşır makinesi vb.) aktif olmayan yani gerilim altında yük taşımayan metal kısımlarının bir iletken vasıtasıyla toprakla birleştirilmesi işlemidir. Buna göre topraklama ölçümü ise; insan hayatı için risk oluşturabilecek elektrikli araç ve gereçlerin, bina ve işletmelerin EMO (Elektrik Mühendisleri Odası), TSE ve uluslararası kuruluşlar tarafından belirlenen standartlara uygunluğunun kontrol edilmesini sağlayan teknik işlemlerin bütünüdür.

Topraklama Raporu:

Elektrik Tesisleri Topraklamalar Yönetmeliği’nin EK-P maddesi gereğince elektrik tesislerinde yapılacak olan ölçümleri, raporlamaları ve uygunlu değerlendirme işlemleri sadece EMO üyesi olan Elektrik, Elektrik-Elektronik ve Elektronik mühendisleri tarafından yapılabilir. Bu ölçümlerin yapılabilmesi için kuruluşların, yukarıdaki alanlarda “mühendis” ünvanına ve yetki belgesine sahip personel bulundurması şartı vardır.

Firmamız topraklama ölçümü ve topraklama raporu işlemlerinde gerekli yeterlilik belgelerine sahip mühendislerimiz ile taleplerinize cevap verebilmektedir.

Tesis, fabrika topraklama ölçümü,
Bina topraklama ölçümü,
Paratoner topraklama ölçümü,
Temel topraklama ölçümü,
Ekipman,makine topraklama ölçümü,

hizmetleri firmamız tarafından verilebilmektedir. Topraklama ölçüm raporu veren firmaların yukarıda belirttiğimiz yetki belgelerine sahip olmaları şattır. Bu sebeple hizmet öncesi firmanın yetki belgesini mutlaka sorgulayınız.

Topraklama ölçümü ve raporlanması hizmeti için firmamızdan destek alabilir. ve firmamızdan hizmet talebinde bulunabilirsiniz.