You are currently viewing Topraklama Direnç Hesabı Nasıl Yapılır

Topraklama Direnç Hesabı Nasıl Yapılır

  • Post category:Genel
  • Post comments:0 Yorum

Temel topraklamasına ait direnç hesabının yapılabilmesi için temel topraklama projesinin çizilmiş olması gerekmektedir. Temel topraklama projesi ile ilgili tüm detayları, temel topraklama projesi nasıl çizilir? yazımızdan inceleyebilirsiniz.

Temel topraklamasında iki çeşit topraklama yöntemi kullanılmaktadır:

1.Yatay topraklama (Ry)
2.Dikey topraklamasıdır. (Rd)

Temel Topraklama Direnç Hesaplarında Kullanılan Terimler…

Binanın Temel Alanı (A) : Temel topraklama yapılacak binanın temel alanının değeridir. Projeden ölçülerek bulunur.

Toprak Özgül Direnci (β) : Sık kullanılan değerler topraklamalar yönetmeliği Ek-K da verilmiştir. Genelde 50 Ω alınır. Ek-K da verilen özgül direnç değerlerini aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.

Galvaniz Şerit Uzunluğu (L) :  Projede kullanılan 30×3,5mm Galvaniz şerit uzunluğunun toplamıdır. Temel topraklama projesinden ölçülerek bulunur.

Şerit çapı (D) : Topraklama yapılacak alanın eş değer alan değeridir. Formüle göre hesaplanır.

Kazık Sayısı (Ç) : Projede kullanılan topraklama kazık sayısını ifade eder. Projeden sayılarak bulunur.

Topraklama kazık boyu (Lç) : Projede kullanılan topraklama kazık boyunu ifade eder. Genelde 2mt 65x65x7mm topraklama kazığı kullanıldığından projeden tespit edilir.

Yatay topraklama (Ry) : Temelde genelde inşaat demirlerine yatırılan galvaniz şerit ile yapılan topraklama eş değer direncidir. Formüllere göre hesaplanarak bulunur.

Dikey Topraklama (Rd): Topraklama kazıkları ile yapılan topraklama eş değer direncidir. Formüllere göre hesaplanarak bulunur.

Toplam topraklama eşdeğer direnci (Re): Projede yapılan yatay ve dikey topraklamanın paralelliğinden formül ile hesaplanarak bulunur.

topraklama projesi örnek
Temel Topraklama Direnç Hesabı Yapılacak Proje

Temel Topraklama Direnç Hesabı Yapılırken Yapılacak İşlemler…

Excelde hazırladığımız formül tablosunda her şey otomatiktir. Tabloda bulunan sarı işaretli bölüme temel topraklama projesinden elde edilen 4 veri girilir girilmez tablo temel topraklama direnç hesabını otomatik yapmaktadır. Bu bağlamda;

1-Binanın temel alanı (A)  Temel topraklama projesinden elde edilmektedir. Temel alanı hesaplanarak A yazan yere yazınız.

2- Galvaniz Şerit Uzunluğu (L) Temel topraklama projesinden elde edilmektedir. Projede kullanılan 30×3,5 mm galvaniz şerit uzunluğu hesaplanarak kaç metre olduğu tespit edilebilir. Ve L yazan yere yazınız.

3- Kazık Sayısı (Ç) Temel topraklama projesinden elde edilmektedir. Projede kullanılan kazık sayısı tespit edilerek Ç yazan yere yazınız.

4- Topraklama kazık boyu (Lç) Temel topraklama projesinden elde edilmektedir. Kullanılan kazık boyu kaç mt ise genelde kullanılan kazık 2 mt dir. Bu değer Lç yazan bölüme yazınız.

Tablodaki formüller Şerit Çapı (D), Yatay topraklama (Ry), Dikey Topraklama (Rd)  ve Toplam topraklama eşdeğer direnci (Re) otomatik olarak hesaplamaktadır.  Tabloda görülen yeşil alandaki değer eşdeğer direnci temsil etmektedir. Bu değer 2 Ω dan küçük ise yapılan topraklama projesi ve temel topraklama direnci uygundur.

Temelde yapılan topraklamanın önemi oldukça fazladır. Bu aşamada yapılan topraklama ileride yapılacak olan topraklama ölçüm ve raporlama işlemlerinde yönetmeliklere uygun değerlerin tespit edilmesini sağlamaktadır. Topraklama direncinin sınır değerlerin içinde olması can ve mal güvenliğinin teminini sağlanmaktadır.

ornek temel topraklama direnc hesabi
Örnek Temel Topraklama Direnç Hesabı

 topraklama ozgul direnc tablosu
Topraklama Özgül Direnç Tablosu

Topraklama projesi ve daha fazlası için aşağıda linkleri verilen eğitimleri inceleyebilirsiniz.

Konutlar İçin Elektrik Proje Çizim Eğitimi

Dubleks Villa Elektrik Proje Tasarım Eğitimi

Temel topraklama direnç hesabında kullanılan otomatik formül tablosunu indirmek için tıklayınız…

Bir cevap yazın