You are currently viewing Temel Topraklama Projesi Nasıl Çizilir?

Temel Topraklama Projesi Nasıl Çizilir?

 • Post category:Genel
 • Post comments:0 Yorum

Temel topraklama planının, teknik kurallara ve yönetmeliklere uygun olarak çizilmesi, inşaat aşamasında uygulamasının da projesine uygun olması temel topraklama direncinin istenilen değerlerde çıkmasını sağlamakta can ve mal güvenliğinin korunmasına olanak tanımaktadır.

Temel topraklaması, projesine ve teknik kurallara uygun yapılan firmalar periyodik kontrollerde topraklama ölçümü ve raporlama aşamasında sorun yaşamayacaklardır.

Temel Topraklama Proje Çizimi

 • Mimari proje temin edilir.
 • Mimari projede zemine en yakın kat alınır. 2.bodrum kat 1.bodrum kat zemin kat hangisi varsa en alt katın mimarisi alınır.
 • Bu bölüm temizlenerek temel topraklama projesini çizmeye hazır hale getirilir.
 • Oluşturulan projenin ölçeği 1/50 olacaktır.
 • Mimari proje incelenerek sayaç panosunun koyulacağı yer tespit edilir. Potansiyel denge barası panonun geleceği yere konacaktır. Bunun sebebi potansiyel denge barasının bu panonun içine 1 kv luk iki izolatör üzerine konulacak olmasıdır.
 • Temel topraklama projesini çizerken iki çeşit topraklama yapıldığı bilinmelidir. 1. yatay topraklama (Ry)  2. ise dikey topraklamadır. (Rd) Bu iki topraklamanın paralelliğinden faydalanılarak Eş değer direnci Re bulunmaktadır. Yönetmelikteki verilere göre bu direnç  166,7 ohm dan küçük ise topraklama uygundur. Ancak piyasadaki projelerde bu değer hep 2 ohm dan küçük istenmektedir.
 • İlk olarak yatay topraklama yapılmaktadır. 30×3,5 mm galvaniz şerit temel demirlerinin üzerine yatırılmaktadır Ara ara bağlantı klemensi ile temel demirlerine irtibatlanması sağlanmalı ve köşeler 90×90 mm köşe istavrozu ile dönmelidir. Projede temel galvaniz şerit ile çevrelenmeli kapalı bölümler oluşmalıdır. Ancak oluşan bölümlerin genişliği 20×20 mt geçmeyecek şekilde olmalıdır.
 • Son olarak köşelere 2 mt 65x65x7 mm topraklama kazıkları çakılarak dikey topraklama işlemi tamamlanmalıdır. Projede birden fazla topraklama kazığı varsa bu topraklama kazıkları arasında boylarının 2 katı kadar mesafe olmalıdır.

topraklama sembol listesi

Şekil: Temel Topraklama Sembol Listesi

 •  Kazık sayısı ya da kullanılan galvaniz şerit uzunluk miktarı yapılan hesaplamalar neticesinde belirlenmeli gereksiz malzeme kullanımından kaçınılmalıdır.

Bu İşlemler yapılırken kullanılan malzemeler farklılık gösterebilir. Örneğin Galvaniz şerit yerine örgülü bakır kullanılabilir. Faydalı olacağına inandığımız için yaygın olarak kullanılan şekli ile anlatım sağlanmıştır.

topraklama projesi örnek
Şekil: Topraklama Proje Örneği

Topraklama projesi ve daha fazlası için aşağıda linkleri verilen eğitimleri inceleyebilirsiniz.

Konutlar İçin Elektrik Proje Çizim Eğitimi

Dubleks Villa Elektrik Proje Tasarım Eğitimi

Örnek temel topraklama projesi indirmek için tıklayınız…

Bir cevap yazın